Bilderna av valet bättre än journalistiken

Bildjournalistiken var mer objektiv än de skrivna artiklarna i rapporteringen från valrörelsen 2010. De två blocken fick ungefär lika mycket utrymme i tidningarna, men själva framställningen gynnade alliansen, en utveckling som ökade ju närmare valdagen kom. Studien visar att bildjournalistiken…

Vad handlar det om?

Studien omfattar analys av text och bild i den politiska nyhetsrapporteringen utifrån kriterier om opartiskhet, balans och neutral presentation och bygger på en ny tvärvetenskaplig metod med både kvantitativa och kvalitativa inslag för innehållsanalys av nyhetsbilder. Tidningarna som omfattas av…

Om metoden

För att genomföra undersökningen har en metod som bygger på en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder från flera olika ämnesområden och discipliner tagits fram. Den visar med större precision om materialet är gynnsamt, ogynnsamt eller neutralt och har tagit…