Aftonbladet

Aftonbladet har den mest balanserade bilden av partiledarna av de tidningar som undersökts. Tidningen visar dem både gynnsamt och missgynnsamt på bild, fast i flest sammanhang neutralt. Aftonbladet har många bilder där partiledarna är tydliga huvudaktörer och dominanta i bild. Från tidningen ingår 136 bilder av de totalt 408 bilder och relaterade artiklar som är undersökta.

Det förekommer lika många bilder per partiblock. Alliansen har en jämn fördelning mellan gynnsamma och ogynnsamma bilder, med flest neutrala bilder. De rödgröna följer i stort sett samma fördelning men med en svag övervikt åt gynnsamma bilder. Fördelningen mellan gynnsamma och missgynnsamma bilder är jämn. Ett mönster som återkommer är även att de rödgröna missgynnas mer i texterna än i bild. De rödgröna har också flest neutrala bilder i Aftonbladet och jämn fördelning mellan missgynnsamma och gynnsamma bilder, med en liten övervikt för gynnsamma bilder. Däremot missgynnar Aftonbladet de rödgröna textmässigt.

 

AB, 2010-09-10, s. 12-13

Partiledarna
Av totalt 136 är 94 bilder på partiledare. För alliansen drar Göran Hägglund och Jan Björklund upp siffrorna för andelen som missgynnas i bild och Maria Wetterstrand framställs antingen neutral eller gynnsam på bild, och neutralt i text. Lars Ohly får upp kvoten för gynnad i bild för de rödgröna genom sitt frieri under en direktsänd partiledardebatt i tv. Mona förekommer i 62 bilder, av dessa är 50 neutrala och gynnsamma, men 12 bilder missgynnar henne vilket skiljer henne från övriga. När det gäller bilderna missgynnas Mona något med 19 procent i relation till Fredriks 15 procent.

 

AB, 2010-09-13, s. 10-11

Hos Aftonbladet får även Fredrik Reinfeldt en ogynnsam och mer granskande behandling, något som saknas nästan helt i de andra tidningarna. För alliansens småpartier är framställningen överlag åt det gynnsamma hållet men annars råder en likvärdig balans mellan gynnsamt och missgynnsamt. Göran har 7 missgynnande texter, vilket är flest av partiledarna i alliansen.

Layout som följer nya rön

Aftonbladet har dock något sämre balans på framsidan vad gäller bild och text för blocken, men inget anmärkningsvärt. Just Aftonbladet tycks också oftare använda enbart text-boxar med rubriker utan bilder på förstasidan för att locka till läsning. Aftonbladet använder större bilder än morgontidningarna, vilket är väntat, och är den tidning där bildstorlek mellan blocken skiljer sig mest. Alliansen har fått större bildutrymme i förhållande till sidan. I övrigt är det likvärdigt.

 

AB, 2010-09-05, s. 10

Det är tydligt på bilderna vem som är huvudperson. Bildkompositionsreglerna följs också i Aftonbladet. Däremot förekommer fler småbilder som är kopplade till huvudbilden på sidor och uppslag. Det är ofta små kompletterande porträttbilder, ibland frilagda från sin bakgrund, vilket kan ge ett plottrigt intryck på ett uppslag.

Framförallt Aftonbladets layout har vållat oss visst bryderi när vi genomfört våra mätningar. Till skillnad från de andra tidningarna, är det inte lika enkelt att identifiera vilken text som hör till vilken bild på exempelvis ett uppslag. En stor rubrik kan löpa över flera små texter. Och en stor bild kombineras med flera mindre bilder, ofta frilagda från sin bakgrund, vilket gör det svårare att mäta storlek på bilden.

AB, 2010-09-13, s. 14-15

Vi konstaterar att den forskning som Garcia och Stark gjort av tidningsläsarnas ögonrörelser tycks ha slagit igenom hos Aftonbladet. Garcia och Starks argumenterar i linje med sina egna resultat för en mer kreativ design där man delar in artiklarna i mindre artiklar med fler faktarutor, bilder och text-boxar. Det lämnar många ingångar till läsning på tidningssidorna. Så det många läsare kan uppfatta som plottriga uppslag i Aftonbladet, är alltså en medveten formgivningsstrategi som är baserad på relativt nya forskningsrön.

 

Läs mer om:Tidningarna

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Expressen

 

<< Tillbaka

 

Lämna ett svar