Alliansen

Alliansen finns ofta i den vanlige svenskens vardag av bilderna att döma. De går omkring iförda skyddskläder i matfabriken, de är på servicehus och åker kommunalt. Ofta ser de lika eniga och glada ut på reklambilderna för alliansen som i de journalistiska bilderna i samma tidning.

En tendens vi ser är att småpartierna har lite utrymme på bekostnad av alliansen och det ledande partiet i den, Moderaterna. Ett exempel illustrerar detta. I Expressen får socialdemokraten Thomas Bodström stort utrymme och är med 15 gånger och som ensam aktör vid 5 tillfällen. Det är lika många gånger som partiledarna i alliansens småpartier Maud Olofsson, Göran Häggmark och Jan Björklund tillsammans förekommer själva på bild i Expressen under perioden.

En dominantställning tycks också finansminister Anders Borg ha. På bild figurerar han ofta som andreman tillsammans med Fredrik Reinfeldt. Att det är en viktig politisk position visas också av att Infopaq som gör separata mätningar för finansministrar över tid.

DN, 2010-08-26, s. 14

I valet ställdes också den manligt dominerade alliansen mot ett rödgrönt alternativ med två starka kvinnor, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand. Våra siffror visar även att Maud Olofsson har fler ogynnsamma bilder än sina manliga kollegor i alliansens andra småpartier.

För alliansen syns en tydlig trend med ökning av både gynnande och neutrala bilder och texter ju närmare valrörelsens slutskede man kommer. Tidslinjen i våra diagram visar att bilderna blir mer gynnande över tid, den linjen är brantare än den för text. Andelen missgynnande bilder och relaterade texter är få generellt, men i förhållande till bilder som missgynnar kan man se en mycket svag trend att antalet missgynnande texter ökar något precis i slutet av perioden.

DN, 2010-09-10, s.1

För båda blocken gäller att de framställs mer neutralt i bild jämfört med text. Alliansen framställs mer gynnsamt i bild men framför allt i text jämfört med de rödgröna.

 

 

 

 

SvD, 2010-08-24, s. 10

 

Läs om:Partiblocken
De rödgröna

<< Tillbaka

 

Lämna ett svar