Bilderna

I studien ”Bilder av valet” är det nyhetsbilder på riksdagspolitiker i fyra av Sveriges största dagstidningar som behandlas. Nyhetsbilder kallas de bilder som förmedlas av tv, press eller andra nyhetsmedier. Bildernas främsta syfte är att ge information om aktuella händelser.

Nyhetsbilden kan vara av två slag. De flesta har som uppgift att illustrera ett textmaterial och de andra kan ”äga” nyheten. Det är när fotografen som funnit nyheten, som skaffat fram fakta och varit på platsen. De flesta nyhetsbilder kommer från förutbestämda händelser.

Nyhetsbildens viktigaste funktioner är att väcka uppmärksamhet, dokumentera eller återge nyhetshändelser, representera eller symbolisera. Påverkan kopplas normalt samman med reklam och propaganda, men det är viktigt att tänka på att påverkan inte alltid sker i direkt och öppet. Påverkan behöver heller inte vara avsiktlig eller avsedd. Det finns inga ”objektiva” bildkategorier som vi otvunget kan förlita oss på.

Att personifiera
Inom politik sker avbildningen ofta genom att personifiera. Man låter en person kopplas till nyheten och ger den därmed ett ansikte. Nyhetsbilden har även funktionen att kommentera eller vinkla. Genom att hitta en ingång eller vinkla låter journalisten värderingar styra hur nyheten rapporteras. Bilden kan förankra den vinkel som texten ger, eller ge en annan vinkel på händelsen.

Slutligen kan nyhetsbilden också berätta, alltså ha en självständigt berättande funktion. Ytterligare en funktion är intensifiering och polarisering som används för att åstadkomma en tydig och åskådlig berättelse. Hit hör bland annat det som kallas konfrontationsjournalistik. Den går ut på att gestalta konflikter som en kamp mellan få, helst inte mer än två aktörer. En sådan nyhetsbild kan vid gestaltning av konflikt närma sig propagandabilden som svartmålar och drar fram negativa egenskaper hos fenomen den vill bekämpa.

Vår studie omfattar totalt 408 bilder, från fyra av Sveriges största dagstidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Vi har gått igenom 32 nummer av varje tidning, totalt 128 papperstidningar från den 18 augusti till och med den 18 september 2010.

 

Läs mer på:

Bildens betydelse
Textens betydelse

<< Tillbaka

 

Lämna ett svar