Bilderna av valet bättre än journalistiken

Bilderna av valet bättre än journalistiken

Bildjournalistiken var mer objektiv än de skrivna artiklarna i rapporteringen från valrörelsen 2010. Det visar en unik studie av hur de politiska blocken framställdes i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet genomförd på Uppsala Universitets institution för informatik och media. De två blocken fick ungefär lika mycket utrymme i tidningarna, men själva framställningen gynnade alliansen, en utveckling som ökade ju närmare valdagen kom. Studien visar samtidigt att bildjournalistiken står sig bättre ur ett objektivitetsperspektiv än de skrivna artiklarna.

Studien heter ”Bilder av valet – en analys av tidningsbilder inför valet 2010” och är skriven av Charlotta Wadenbrant och Camilla Björk. Undersökningen är en magisteruppsats från institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet och genomfördes under våren 2011.