Dagens Nyheter

I Dagens Nyheter förekommer partiledarna lika många gånger på framsidan och det är en jämn fördelning mellan partiblocken. Tidningen gynnar totalt sett alliansen i bild och i text. De rödgröna har en mer neutral och gynnsam framställning i bild men missgynnas i text. Från tidningen ingår 83 bilder av de totalt 408 bilder och relaterade artiklar som är undersökta.

Av partiledarna är det bara något fler bilder som publiceras på framsidan i Dagens Nyheter jämfört med Svenska Dagbladet. Men lägger man ihop alla partiledarnas förekomster per partiblock blir det en jämn fördelning.

I Dagens Nyheter förekommer fler gruppbilder, särskilt med tanke på att antalet bilder totalt sett är färre än i kvällstidningarna. Om man summerar antalet bilder visar det sig att alliansen och de rödgröna förekommer med lika många gruppbilder, 20 stycken per partiblock.

 

DN, 2010-08-24, s. 10-11

Mona Sahlin framställs något gynnsamt i Dagens Nyheters bilder, men missgynnas mest i texterna. I 43 procent av texterna missgynnas hon mot Fredrik Reinfeldts 9 procent. Maud Olofsson är den i alliansen som missgynnas mest i text, men i övrigt är såväl bild som text i Dagens Nyheter neutrala eller åt det gynnsamma hållet för partiledarna i alliansen.

Annorlunda bildkomposition
I flera av bilderna i Dagens Nyheter tycks inte fotograf och/eller redigerare använda det gyllene snittet eller andra regler för bildkomposition. Flera av bilderna har kvadratiska former eller är rektangulära på höjden, med sneda vinklar och sluttande plan, som gör det svårare att läsa av bilderna snabbt och förstå vad de innehåller. Dessa manér återkommer också oavsett fotograf. Kanske är det ett uttryck för mer konstnärliga ambitioner, eller så har nyhetsbilderna i Dagens Nyheter en mer självständigt berättande funktion jämfört med nyhetsbilderna från de andra tidningarna i vårt material.


DN, 2010-09-11, s. 10-11

I sin roll som makthavare måste politikerna finna sig i att bli kritiskt granskade av journalister. Men man kan ändå visa respekt för de människor som granskas. Den stora andelen neutrala bilder tyder på att bildjournalisterna är relativt bra på detta. I fråga om bristande respekt för den avbildade sticker dock bilderna från Dagens Nyheters valbevakning ut mest av tidningarna, enligt vår bedömning. På en bild i Dagens Nyheter skyms exempelvis Mona Sahlins ansikte delvis av en flaggstång och på en annan stort uppslagen bild döljs hennes ansikte helt av en röd ballong. Jan Björklunds kropp döljs av baksidan på ett svart suddigt huvud. Lars Ohlys ansikte utgör en mycken liten del av bilden där en tavla med Djurgårdens matchtröja är i blickfånget. På en bild syns enbart Fredrik Reinfeldts huvud tillsammans med ett knippe brandgula ballonger.

DN, 2010-09-10, s. 8-9

Dagens Nyheter utmärker sig även i ett annat avseende. I tidningens nyhetsbilder förekommer fler människor och många fler politiker på bild än bara partiledarna. För demokratin är det positivt med en allsidig bevakning där många får komma till tals. Och ur den aspekten, att uppvisa bredd och mångfald på bild, är Dagens Nyheter klart bättre än övriga tidningar.

 

 

 

 

 

DN, 2010-09-15, s. 1

 

Läs mer om: 

Tidningarna
Svenska Dagbladet
Aftonbladet
Expressen

<< Tillbaka

Lämna ett svar