En ny metod

Bildernas antal ökar hela tiden och utgör en allt större del av nyhetsförmedlingen. Men trots att bilderna blir alltmer betydelsefulla i nyhetsbevakningen omfattas de nästan inte alls av forskning inom media- och kommunikationsvetenskapen.

– Vår metod för att kategorisera och analysera bilder bygger på en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder från flera olika ämnesområden. Den rent kvantitativa delen, att räkna antalet bilder, och att räkna vilka politiska aktörer, partiledare, politiker och andra som avbildas, är relativt enkel men tidskrävande, säger Charlotta Wadenbrant som genomfört studien tillsammans med Camilla Björk.

Undersökningen omfattar analys och kodning av 408 bilder och artiklar från fyra tidningar under månaden innan riksdagsvalet 2010. Bildernas storlek mättes i förhållande till artikeln och sidan eller uppslaget. Det visade hur mycket faktiskt utrymme de olika partierna och politikerna fått i bilderna som publicerats. Det är en viktig parameter för att se om det finns en balans i rapporteringen hos tidningarna. Den mer kvalitativa delen av undersökningen som innehåller bedömning om framställningen, det vill säga om bilderna gynnar eller missgynnar aktörerna på bilderna, bygger däremot på en metod med teorier från flera olika ämnesområden och discipliner.

Outforskat område
Forskningen kring analys av nyhetsbilder är nästan obefintlig i Sverige. Den forskning som finns om bilder handlar det främst om analys av bilder i reklam eller rörlig bild för film och tv. Svensk Vi har inte funnit några metoder eller teorier som på ett enkelt sätt kan ge svar på om en bild gynnar eller missgynnar den som avbildas på nyhetsplats.

Utomlands börjar själva området visuell kommunikation bli ett snabbt växande forskningsfält. I ”Handbook of Visual Communication” berörs den allra senaste forskningen om teorier, metoder som medier och visar på en rikedom av teorier och metodologier som används för att öka kunskaperna om visuell kommunikation som ämnesområde.

– Vi har sökt kunskap bland litteratur och forskningsartiklar och intervjuat svenska auktoriteter inom området bildanalys och bildjournalistisk. Internationell forskning visade på den rikedom som finns inom forskningsfältet och övertygade oss om att möjligheten fanns att utveckla en egen metod för analys av nyhetsbilder som bygger på flera discipliner.

 

Läs mer:

Teorier om ny metod<< Tillbaka

Lämna ett svar