Expressen

 

Av de fyra tidningarna är det Expressen skiljer ut sig från de övriga. Expressen ger mer utrymme, fler bilder och texter åt det rödgröna regeringsalternativet, men det utrymmet innehåller fler missgynnande bilder och texter än de övriga undersökta tidningarna. Här är det också tydligt att Mona Sahlin har missgynnats, i bild och text. Från tidningen ingår 131 bilder av de totalt 408 bilder och relaterade artiklar som är undersökta.

I Expressen har Fredrik Reinfeldt flest missgynnsamma bilder av partiledarna i alliansen, men det är ändå många bilder som gynnar, 44 procent av alla bilder på honom är gynnande. Jan Björklund och Göran Hägglund har inga missgynnsamma bilder och varken de eller Maud Olofsson förekommer så ofta i Expressen. Det gör inte heller de rödgrönas mindre partier.

 

 

 

EX, 2010-09-05, s. 12-13

Mona Sahlin missgynnas i dubbelt så många bilder som Fredrik Reinfeldt i Expressen, vilket innebär 33 procent mot Fredrik Reinfeldts 14 procent. Han har fler bilder som gynnar jämfört med Mona Sahlin. Mona missgynnas i 68 procent av de texter som bilderna relaterar till. Fredrik missgynnas i 16 procent. Även här sticker Expressen ut genom att tydligt missgynna Mona, framförallt i text. Obalansen vad gäller texter är stor och något mindre för bilder.

Mer utrymme för obalans
Totalt uppvisar Expressen de största skillnaderna. På förstasidan finns de rödgröna med dubbelt så många gånger som alliansen och de figurerar på 6 helsidor och 8 uppslag mer, men det utrymmet gynnar dem inte, varken i bild eller i text.

EX, 2010-09-18, s. 20-21

Alliansen förekommer i färre antal bilder i Expressen. De har däremot fler bilder som är gynnsamma och färre missgynnsamma bilder än de rödgröna. Alliansen har också färre texter som missgynnar, 7 mot de rödgrönas 25. Det är lika många neutrala och gynnsamma texter för alliansen som det är neutrala och missgynnsamma texter för de rödgröna.

Även andra än partiledarna figurerar. Socialdemokraten Thomas Bodström är med fler än 15 gånger och som ensam aktör vid 5 tillfällen. Det är lika många gånger som partiledarna i alliansens småpartier Maud Olofsson, Göran Häggmark och Jan Björklund tillsammans förekommer själva på bild i Expressen under perioden. De andra tidningarna har inte gjort samma nyhetsvärdering och skrivit om Bodström i samma utsträckning.

Expressens journalister figurerar också oftare än i andra tidningar själva på bild samtalande med politiker. Reportrarna David Baas och Niklas Svensson förekommer flera gånger på framträdande plats i själva nyhetsbilden.  

EX, 2010-09-16, s. 20-21

Tekniska detaljer
Även i Expressen är det tydligt i bilderna vem som är huvudperson och fokus är på ansikten. Oftast finns det en enda stor bild på uppslagen i Expressen och det tycks vara standard i layoutmallarna. Procentuellt utgör bilden också en större del av innehållet på uppslagen jämfört med de andra tidningarna. Det vi kan se i Expressens rapportering är att de återkommande använder svartvita bilder i sin nyhetsåtergivning. Det vi har sett från forskningen visar inte entydigt att svartvita bilder skulle vara negativt, men svartvita bilder drar inte till sig lika mycket uppmärksamhet och kan uppfattas som ålderdomliga av läsarna.


De svartvita bilderna förekommer oftast på vänstersidor. Oavsett om det beror på tekniskt nödtvång eller inte, så tycks formen användas medvetet av tidningen. De artiklar som gestaltar konflikt eller är negativa gentemot något parti, block eller enskilda politiker hamnar i stor utsträckning på svartvita vänstersidor i tidningen. Teknikutvecklingen har påverkat utvecklingen inom medierna. I dag trycker många stora tidningar sina upplagor helt i färg. Därför är det anmärkningsvärt att tidningen Expressen inte har färg på samtliga sidor i sin bevakning.

 

EX, 2010-09-17, s. 14-15

Ett intryck är att Expressen generellt sett har högre teknisk kvalitet på sina bilder än Aftonbladet. Ett exempel på detta är en mediedebatt mellan Thomas Östros (S) och Anders Borg (M) som återges i båda tidningarna den 25 augusti 2010. Bilderna liknar varandra med samma vinkel och innehåll. Men Expressens bilder har bättre skärpa, komposition och färgåtergivning.

 

 

 

EX, 2010-08-25, s. 8-9

En gammal historia?
Expressen kan upplevas som gammalmodig inte bara layoutmässigt. När trenden i den ogynnsamma bevakningen av framförallt Mona Sahlin och Socialdemokraterna blir tydlig under undersökningen så känns även den gammaldags partipolitiska kopplingen till partipressen igen.
Är detta en sista kvarvarande rest av den gamla politiska kopplingen och den svenska traditionen av partipress, men nu med borgerliga förtecken, vi fortfarande genom våra resultat kan skönja? Eller är det internationella influenser från politiskt tydligt nischade och ekonomiskt även lönsamma medier som Fox News och Le Monde, som vunnit insteg även i Sverige? Kanske är det enbart en krass ekonomisk beräkning som ligger bakom denna nyhetsvärdering. Man vet vilka läsarnas politiska preferenser är, kanske handlar det bara om att ge läsarna det de vill ha?

 

 

EX, 2010-09-11, s. 14

 

Läs mer om:

Tidningarna
Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Aftonbladet

<< Tillbaka

 

Lämna ett svar