Hur gjordes urvalet?

Vi har valt fyra av Sveriges största dagstidningar, två morgontidningar och två kvällstidningar. Dessa tidningar trycks i olika editioner. Vårt urval är baserat på Stockholmseditionerna av de fyra tidningarna. Vår undersökning omfattar primärt bilder i nyhetsartiklar om valet och sekundärt texter som bilderna relaterar  till. Vi har under perioden 18 augusti till och med den 18 september 2010 gått igenom 32 nummer för varje tidning, vilket blir 128 tidningar och totalt ingår 408 bilder.

Vi analyserar nyhetsbilder från tidningarnas nyhetsdelar, inte t ex illustrationer/grafer eller bilder som förekommer på ledarplats, kultur- och ekonomidelar. Studien omfattar endast bilder som är större än fem procent av en tidningssida och som finns med på framsidan eller som bild till en artikel/och eller bild som omfattar minst en halvsida inne i tidningen och där personer från våra riksdagspartier omnämns och avbildas. Sex tidningar innehöll inga bilder eller artiklar om valet eller så var bilderna för små för att ingå i urvalet.

Bilder och artiklar som handlar om politik generellt och inte direkt berör valet 2010 eller något av riksdagspartierna ingår inte i urvalet av materialet. Inte heller ingår bilder och artiklar som behandlar partier som inte fanns representerade i riksdagen innan valdagen 2010 så som Feministiskt initiativ (FI), och  Sverigedemokraterna (SD). Vi kategoriserar inte bildval relaterat till politiska sakfrågor och partiernas partiprogram och agenda.

 

Läs mer på:

Om studien
Varför denna studie?
Vad handlar studien om?
Vad visar resultaten?
Varför är studien viktig?

 <<Tillbaka

 

Lämna ett svar