Maria Wetterstrand

Maria Wetterstrand framställs genomgående neutralt eller gynnsamt på bild, och övervägande neutralt i text. I valet ställdes också den manligt dominerade alliansen mot ett rödgrönt alternativ med två starka kvinnor, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand, där Maria fick den mest neutrala framställningen.

I Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen framställs Maria mest neutralt och det  är en jämn balans mellan de få gynnande och missgynnade bilder och texter som finns. I Aftonbladet finns flest neutrala och gynnsamma bilder och några missgynnande texter.

I jämförelse har mellan de tre kvinnliga partiledarna som deltog i valet så fick de två äldre kvinnorna Mona Sahlin och Maud Olofsson fått en mindre gynnsam framställning, i bild och text.

 

 

AB, 2010-09-10, s. 12-13, (nedan) SvD, 2010-09-10, s. 9

Maria Wetterstrand förekommer oftare på bild än språkrörskollegan Peter Eriksson. Kanske är det media som hellre uppvaktar Maria, eller är det en medveten satsning från Miljöpartiets sida eftersom hon i opinionsmätningar visat sig vara en populär politiker, även utanför de egna leden.

Lämna ett svar