Mona Sahlin

De rödgrönas statsministerkandidat Mona Sahlin har fått en märkbart ogynnsam behandling, både vad gäller bild och text under perioden. I Dagens Nyheter gynnas hon något i bild, men missgynnas i text. Antalet bilder och artiklar om Mona Sahlin och de rödgröna är fler till antalet men också mer missgynnande totalt sett.

I jämförelse får Fredrik Reinfeldt i samtliga fyra tidningar en mer gynnsam framställning i såväl bild som text. Dagens Nyheter har fler gynnsamma bilder på Mona Sahlin i rapporteringen, men missgynnar henne i text. Aftonbladets och Svenska Dagbladets bilder och texter missgynnar också Mona även om antalet neutrala överväger. Men hos Aftonbladet får även Fredrik Reinfeldt en mer granskande och till viss del ogynnsam behandling, jämfört med i de andra tidningarna.

AB, 2010-09-05, s. 18-19 och AB, 2010-08-27, s. 6-7

På Expressens förstasidor finns flest bilder på Mona Sahlin. Inuti tidningen missgynnas Mona i dubbelt så många bilder som Fredrik Reinfeldt, vilket innebär 33 procent mot Fredriks 14 procent. I jämförelse framställs Mona Sahlin mer gynnsamt i Dagens Nyheters bilder, men missgynnas mest i texterna. I 43 procent av texterna missgynnas hon mot Fredriks 9 procent. I Svenska Dagbladet skildras Mona mer neutralt och balanserat i bild men missgynnas något i text. Aftonbladet missgynnar Mona Sahlin något i bild och mer i text totalt sett.

 

 

EX, 2010-09-11, s. 1 och EX, 2010-09-11, s. 18-19

Missgynnades i medierna
Det går inte att blunda för hur det rödgröna blockets statsministerkandidat Mona Sahlin har behandlats på nyhetsplats, främst i Expressen, men även i Dagens Nyheters texter. En del av förklaringen till en mer negativ vinkling är givetvis att den ena eller andra granskande parten beter sig på ett sådant sätt att det föranleder en tuffare medial behandling. Vi menar dock att det inte räcker för att förklara de tydliga bristerna i objektivitet, opartiskhet och balans vår studie visar. Det finns flera studier av valet 2010 och de pekar på samma tendenser och delvis samma resultat som vi funnit.

Mona Sahlin avbildas också oftare på andra platser än de andra partiledarna. Hon fotograferas återkommande i miljöer med många kvinnor eller invandrare och mönstret går igen i flera tidningar.Givetvis kunde vi också ha haft ett genusperspektiv med i bildanalysen, vilket vi dock inte har. Exempelvis bedömer vi Mona som neutral på flera bilder enligt vårt tolkningsschema där det kanske egentligen är tveksamt om hon är neutralt avbildad. Vad menar vi då? Jo, hon befinner sig ofta längre in i bilden jämfört med de manliga partiledarna och ser liten, utsatt eller ensam ut, trots att hon själv inte visar sådana ansiktsuttryck. Det finns alltså mycket mer att hämta i bildstoffet från 2010 års val för den som är intresserad av att göra en mer djuplodande kvalitativ bildanalys.

DN, 2010-09-11, s. 1

 

<< Tillbaka

Lämna ett svar