Partiblocken

Många politiska bedömare är eniga om att 2010 års val blev ett blockval i medierna. Vid detta val kom partierna i skymundan och blev i stort sett synonyma med partiledarna.

– Ganska snabbt under genomgången av materialet och kodningen av bilderna upptäckte vi hur viktiga partiblocken var i 2010 års val. Detta har också bidragit till att vi valt att presentera resultaten från undersökningen på partiledarnivå och blocknivå. Av vårt material finns många bilder där alliansen eller de rödgröna finns på bild tillsammans som grupp, berättar Camilla Björk som tillsammans med Charlotta Wadenbrant genomfört studien.

Vad gäller förekomsten i bild så visar den att företrädare för alliansen förekommer i totalt 36 procent av bildmaterialet, där något av partierna var huvudaktör. De rödgröna förekommer i fler antal bilder.

Morgontidningarna
I de två morgontidningarna förekommer alliansen på 80 bilder och de rödgröna i 83 bilder. Både i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns en balans i utrymmet.

I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet förekommer fler gruppbilder, särskilt med tanke på att antalet bilder totalt sett är färre än i kvällstidningarna. Om man summerar antalet bilder visar det sig att alliansen och de rödgröna förekommer med lika många gruppbilder, 20 stycken per partiblock. En tydlig uppmätt balans även här.

 

SvD, 2010-09-17, s. 6-7

Gruppbilder med flera politiska aktörer i bild förekommer mer i morgontidningarna. Även om Svenska Dagbladet har mer fokus på rikspolitiker jämfört med Dagens Nyheter, men Svenska Dagbladet har å andra sidan färre bilder och artiklar totalt sett.

Det förekommer också andra representanter för partierna och inte bara gruppbilder på partiledarna, framför allt gäller det för Moderaterna och Socialdemokraterna som är representerade med fler politiker än partiledaren.  Överlag är gruppbilder mer neutrala, för båda blocken och även när båda blockens företrädare avbildas. Men de gynnsamma gruppbilderna på alliansen är något fler.

 

 

 

DN, 2010-09-04, s. 14

Vi kan notera att många av gruppbilderna för både alliansen och de rödgröna har stor likhet mellan de journalistiska bilderna och de bilder som förekommer i annonserna för blocken i samma tidningar.
 

 

 

 

 

Från vänster: Nyhetsbild DN, 2010-08-24, s. 10-11 – Reklambild för de rödgröna

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Nyhetsbild SvD, 2010-09-12, s. 8-9 – Reklambild för alliansen

Kvällstidningarna 
Kvällspressen har fler bilder där det finns en eller två tydliga huvudaktörer men färre gruppbilder. Det är främst kvällstidningarna som skapar det ojämna utfallet för där förekommer alliansen i 155 bilder och de rödgröna i 178 bilder. Alliansen och de rödgröna förekom tillsammans med någon från det motsatta partiblocket på 89 bilder. Av dessa är 65 procent av gruppbilderna neutrala.

I Aftonbladet skiljer det bara en procent mellan hur mycket utrymme partiblocken får vad gäller bilder, så man kan säga att de båda blocken har lika stora bilder räknat i medelvärde. Aftonbladet använder större bilder än morgontidningarna, vilket är väntat, och är den tidning där bildstorlek mellan blocken skiljer sig mest. Alliansen har fått större bildutrymme i förhållande till sidan. I övrigt är det likvärdigt.

 

AB, 2010-09-08, s. 14-15

Totalt uppvisar Expressen de största skillnaderna. På förstasidan finns de rödgröna med dubbelt så många gånger som alliansen och de figurerar på 6 helsidor och 8 uppslag mer. Expressen ger alltså mer utrymme, fler bilder och texter åt det rödgröna regeringsalternativet, men det utrymmet innehåller fler missgynnande bilder och texter än de övriga undersökta tidningarna.

 

 

 

EX, 2010-09-07, s. 8-9


Läs om:

Alliansen
De rödgröna

<< Tillbaka

 

Lämna ett svar