Partiledarna

De två regeringsalternativens statsministerkandidater får oftast representera blocken på tidningarnas förstasidor, speciellt gäller detta kvällstidningarna. Traditionellt polariserar och personifierar kvällstidningarna mer än morgontidningarna och vårt resultat är i linje med detta.

Vad gäller bilder där partiledarna förekommer på framsidan är det anmärkningsvärt lika mellan blocken när det gäller förekomst. Ser vi enbart på de två statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin så förekommer de ungefär på lika många bilder i tidningarna. I Dagens Nyheter och Aftonbladet är bilderna på Mona fler och i Svenska Dagbladet och Expressen förekommer Fredrik något mer.

När vi enbart ser till balansen gynna och missgynna ser vi att det skiljer stort mellan Mona och Fredrik. De fyra tidningarna behandlar partiledarna och partierna på ett likartat sätt, men några intressanta skillnader har vi funnit i studien. Se vidare under rubriken om varje partiledare.

Tidningarna skiljer sig åt
I Dagens Nyheter förekommer fler människor och många fler politiker på bild än enbart partiledarna. För demokratin är det positivt med en allsidig bevakning där många får komma till tals.Svenska Dagbladet har nästan bara rikspolitiker och färre bilder än Dagens Nyheter.

DN, 2010-09-18, s. 1

Men de båda morgontidningarna följs åt när de porträtterar Stockholms stads ledande politiker, med uppslag och två till tre helsidor. Aftonbladet verkar ha tydligare partiledarfokus på bilderna, det är färre ministrar och andra mindre kända politiker.

I Expressen är det flera bilder där andra än partiledarna är med på bild. Socialdemokraten Thomas Bodström är med 15 gånger och som ensam aktör vid 5 tillfällen. De andra tidningarna har inte gjort samma nyhetsvärdering. Expressens journalister som reportrarna David Baas och Niklas Svensson förekommer också flera gånger på framträdande plats i själva nyhetsbilden. Även här särskiljer sig Expressen.

Andra som får vara med
För Moderaterna förekommer Anders Borg, Carl Bildt, Filippa Reinfeldt och Sten Nordin. Från Socialdemokraterna är det Wanja Lundby Wedin, Carin Jämtin, Göran Persson och Thomas Östros, men även Ilija Bataljan, Ylva Johansson och Claes Borgström. För de mindre partierna är det vanligare att partiledarna förekommer i bild än andra mindre kända politiker inom partiet.

 

SvD, 2010-09-18, s. 1

Lämna ett svar