Pressmeddelande

Ny studie: Valet 2010 bättre i bild än i text

Nyhetsrapporteringen inför valet 2010 i Sveriges största dags- och kvällstidningar var inte objektiv. Blocken fick ungefär lika mycket utrymme i tidningarna men alliansen gynnades och Mona Sahlin missgynnades tydligt. Det visar en ny studie av i bildmaterialet i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Samtidigt visar granskningen att bildjournalistiken var mer objektiv än de skrivna artiklarna.

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen ingick i undersökningen som genomfördes i form av en magisteruppsats på institutionen för informatik och medier vid Uppsala Universitet. Resultaten visar att nyhetsrapporteringen inför valet 2010 i Sveriges största dags- och kvällstidningar inte var objektiv. Blocken får ungefär lika mycket utrymme i tidningarna men framställningen är obalanserad och partisk vad gäller nyhetsbilder. Mönstret stärktes ju närmare valdagen kom. Studien visar samtidigt att bildjournalistiken står sig bättre ur ett objektivitets­perspektiv än de skrivna artiklarna. 

– Det är tydligt att valrapporteringen i Sveriges största dags- och kvällstidningar inte var objektiv. Samtidigt visar studien att bildmaterialet var mer neutralt än de skrivna artiklarna, säger Camilla Björk som tillsammans med Charlotta Wadenbrant genomfört studien.

Fredrik Reinfeldt gynnades
Expressen och Dagens Nyheter, är mer gynnsamma mot alliansen och Fredrik Reinfeldt än Svenska Dagbladet och Aftonbladet. De rödgrönas framställning i bild är generellt sett neutral och balanserad, men texterna är mer ogynnsamma i samtliga tidningar. Expressen är den tidning som uppvisar störst obalans i sin bevakning. Framförallt Mona Sahlin får en märkbart ogynnsam behandling, både vad gäller bild och text. Fredrik Reinfeldt får i tidningarna en mer gynnsam framställning i såväl bild som text. 

Studien lanserar en ny vetenskaplig metod för innehållsanalys av nyhetsbilder. Totalt har 128 exemplar av tidningarna från den 18 augusti till och med den 18 september undersökts. Materialet omfattar i sin helhet 408 bilder och tillhörande artiklar. 

– Vi har utvecklat en mer heltäckande analysmetod och hoppas att det bidrar till att ta forskningen ett steg vidare. Bildernas betydelse och utrymme i medierna ökar och det är dags att vi tar fram metoder för att kunna analysera och bedöma dem på ett veten-skapligt tillfredsställande sätt, säger Camilla Björk.

– Både åsiktsjournalistik och nyhetsjournalistik behövs. Men det är allvarligt om gränsen suddas ut och läsaren inte vet om det är åsikter eller journalistisk granskning han eller hon tar del av. Politiskt hårt vinklad nyhetsjournalistik kan vara en ekonomiskt lönsam strategi, det visar exempelvis Fox News. Men risken är att det på sikt skadar förtroendet för journalistiken, säger Camilla Björk.

För mer information:

Camilla Björk
070-77 982 09
camilla.bjork@bredband.net

Charlotta Wadenbrant
0708-359921
wadenbrant@gmail.com

www.bilderavvalet.se

Lämna ett svar