Svenska Dagbladet

Förekomsten av partiledarna på framsidan är anmärkningsvärt lika mellan blocken för Svenska Dagbladet, som är den mest balanserade av de undersökta tidningarna. Svenska Dagbladet är mindre ogynnsam mot de rödgröna på nyhetsplats än till exempel vad Expressen och Dagens Nyheter, men även denna tidning gynnar alliansen något. Från tidningen ingår 57 bilder av de totalt 408 bilder och relaterade artiklar som är undersökta.

Gruppbilder med flera politiska aktörer i bild förekommer mer i morgontidningen.  Svenska Dagbladet har mer fokus på rikspolitiker jämfört med Dagens Nyheter, men Svenska Dagbladet har å andra sidan färre bilder och artiklar totalt sett. De båda morgontidningarna följs också åt när de porträtterar Stockholms stads ledande politiker, med uppslag och två till tre helsidor.

I Svenska Dagbladet är 96 procent av Fredriks bilder och 100 procent av texterna neutrala och gynnsamma. Tidningen har många foton på Fredrik i olika sammanhang. I ett nummer av tidningen får han tre uppslag medan de andra partiledarna i jämförelse får två eller tre sidor.


SvD, 2010-08-18, s. 6-7

Svenska Dagbladet gynnar Fredrik i bild och text, Mona är mer neutral i bild men missgynnas något i text. I Svenska Dagbladet är Maud Olofsson den enda av partiledarna i alliansen som har en text som är ogynnsam, i övrigt förekommer inga texter som är ogynnsamma för någon av partiledarna i alliansen.

Stramare layout
Svenska Dagbladets bilder följer det gyllene snittet och är komponerade för att kunna läsas av snabbt, de är rektangulära och alltid placerade överst på sidor och uppslag. Tidningen tycks ha fasta proportioner på sina bilder och följa en standardiserad formatmall för både storlek och placering.

SvD, 2010-08-29, s. 24-25

Liksom hos Dagens Nyheter tycks det på Svenska Dagbladet finnas en ambition att berätta självständigt med bilder. Men då inordnas bilderna i rektangulära collage där en stor bild kompletteras med flera små mer kvadratiskt utformade bredvid. Bilderna utgör en enhet där huvudbilden är lättare för ögat att läsa av medan de mindre bilderna bredvid kräver mer.

Vi konstaterar att den forskning som Garcia och Stark gjort av tidningsläsarnas ögonrörelser tycks ha slagit igenom även här. Framförallt gäller iakttagelsen de båda Schibsted-ägda tidningarna Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Tidningarna följer en strategi som lämnar många ingångar till läsning på tidningssidorna. Svenska Dagbladet erbjuder också fler ingångar för ögat på sina sidor, i intilliggande spalter, med citat- och faktarutor.
SvD, 2010-08-29, s. 27

Det är Svenska Dagbladet som har minst antal artiklar om valet införda, och ogynnsamma tendenser i det undersökta materialet är också svagare än i övriga tidningar. Vi vet inte om det är en medveten strategi att hålla nere valbevakningen, eller om det är ett önskemål man identifierat från läsarundersökningar eller fokusgrupper.


 

 

SvD, 2010-08-19, s. 10-11

 

Läs mer om:Tidningarna
Dagens Nyheter
Aftonbladet
Expressen

<< Tillbaka

Lämna ett svar