Om metoden

För att genomföra undersökningen har en metod som bygger på en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder från flera olika ämnesområden och discipliner tagits fram. Den visar med större precision om materialet är gynnsamt, ogynnsamt eller neutralt och har tagit metoden för analys av nyhetsbilder ett steg vidare.
Läs mer om metoden här >

Post navigation