Vad handlar det om?

Studien omfattar analys av text och bild i den politiska nyhetsrapporteringen utifrån kriterier om opartiskhet, balans och neutral presentation och bygger på en ny tvärvetenskaplig metod med både kvantitativa och kvalitativa inslag för innehållsanalys av nyhetsbilder. Tidningarna som omfattas av studien är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under perioden 18 augusti till och med valdagen 18 september 2010.
Läs mer om studien här >