Bilderna av valet bättre än journalistiken

Bildjournalistiken var mer objektiv än de skrivna artiklarna i rapporteringen från valrörelsen 2010. De två blocken fick ungefär lika mycket utrymme i tidningarna, men själva framställningen gynnade alliansen, en utveckling som ökade ju närmare valdagen kom. Studien visar att bildjournalistiken står sig bättre ur ett objektivitetsperspektiv än de skrivna artiklarna.
Läs mer om resultaten här >
Debattartikel i Svenska Dagbladet: Journalisterna gav Reinfeldt fördel i valet >

Post navigation