Tidningarna

De undersökta tidningarna utgör den så kallade rikspressen. Det är nyhetstidningar med daglig utgivning i hela Sverige. I det undersökta materialet ingår enbart tidningarnas Stockholmseditioner.

Svenska Dagbladet (SvD) är en daglig rikstäckande morgontidning som utkommer dagligen. Dess ledarsida är obunden moderat. Tidningen ägs av norska Schibsted och hade en upplaga på 194 800 exemplar år 2008.

Dagens Nyheter (DN), är en daglig rikstäckande morgontidning. Dess ledarsida är oberoende liberal. Den ägs av Bonnier AB och hade 2009 en upplaga på 316 000 exemplar.

Aftonbladet (AB), en kvällstidning som utkommer dagligen. Dess ledarsida är obunden socialdemokratisk. AB hade en upplaga på 320 000 exemplar år 2010. Tidningen ägs av norska Schibsted ASA till 91 procent och av Landsorganisationen (LO) till 9 procent.

Expressen (EX), en kvällstidning som utkommer dagligen i tabloidformat. Dess ledarsida är obunden liberal. Den ägs av Bonnier via Bonnier Dagstidningar och hade en upplaga på 286 500 exemplar år 2010, inklusive Göteborgs-Tidningen och Kvälls-Posten.

Studien omfattar 408 bilder och relaterade texter från nyhetsrapporteringen en månad före valet, från 128 papperstidningar mellan 18 augusti och 18 september 2010. Av dessa kommer 83 från Dagens Nyheter, 57 från Svenska Dagbladet, 136 från Aftonbladet och 131 från Expressen.

 

 

Läs mer om:

Dagens Nyheter
Svenska Dagbladet
Aftonbladet
Expressen

<< Tillbaka

 

Lämna ett svar