Vad handlar studien om?

Studien omfattar analys av bilder i den politiska nyhetsrapporteringen utifrån kriterier om opartiskhet, balans och neutral presentation och bygger på en ny tvärvetenskaplig metod med både kvantitativa och kvalitativa inslag för innehållsanalys av nyhetsbilder.

De tre övergripande frågorna som studien svarar på är:

Hur neutral och balanserad är bildrapporteringen i den politiska bevakningen i fyra av Sveriges största dagstidningar inför riksdagsvalet 2010?

Har de båda blocken presenterats likvärdigt i bilderna eller vad kännetecknar förekomsten och framställningen av riksdagens partiledare och partiblock?

Hur väl har tidningarna lyckats med sin uppgift och skiljer det sig något åt mellan tidningarna?

I undersökningen ingår också en kompletterande analys av texten som relaterar till bilden. De fyra rikstäckande tidningarna som ingår i undersökningen är Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Totalt har 408 bilder analyserats från 128 papperstidningar från den 18 augusti till och med den 18 september 2010.

Läs mer på:

Om studien
Varför denna studie?
Hur gjordes urvalet?
Vad visar resultaten?
Varför är studien viktig?

 <<Tillbaka

 

Lämna ett svar