Varför denna studie?

Redan våren 2010 började vi diskutera mediernas rapportering inför höstens kommande riksdagsval. Vi reflekterade över den politiska rapporteringen på nyhetsplats och undrade om den var mer eller mindre vinklad än tidigare.

Ingen av oss har någon partipolitisk bakgrund eller är partipolitiskt aktiva. Däremot har vi båda utbildat oss inom ämnet media och kommunikation och tillbringat våra snart 20 åriga yrkesliv i olika delar av medieindustrin. Båda har vi också varit verksamma som nyhetsjournalister.

När vi gick magisterkursen i medie- och kommunikationsvetenskap och det var dags för uppsatsdelen valde vi att genomföra en studie för att se om man vetenskapligt kunde se om olika partier gynnas eller missgynnas på nyhetsplats.

Behovet av ännu en textbaserad undersökning i ämnet tycktes lågt och det var då vi insåg att inom ett område var forskningen inte redan inmutat, nämligen när det gällde analys av nyhetsbilderna från valet. Så vitt vi vet finns det inga återkommande undersökningar i Sverige som analyserar eller ägnar personbilder i nyhetsmedia från valet något särskilt intresse. Sagt och gjort.

Det var så vi började vår resa in i bildens värld. Vi har kommit fram till resultat och slutsatser som var överraskande även för oss och vi har skapat en metod som på ett kanske nytt och heltäckande sätt kan tillföra något i framtida analyser av både bild och text i nyhetssammanhang.

Vi hoppas att vi med vår undersökning har utvecklat metoderna för analys av bilder, och då framförallt nyhetsbilder, ett steg vidare.

 

Camilla Björk & Charlotta Wadenbrant

 

 

 

 

 

 

Magisterstudenter och författare till studien Bilder av valet

 

Läs mer på:

Om studien
Vad handlar studien om?
Hur gjordes urvalet?
Vad visar resultaten?
Varför är studien viktig?

 <<Tillbaka

Lämna ett svar